CZ DE

V současné době neprovádíme extrakce v narkóze z důvodu právních problémů s pronájmem operačních sálů.

Velice se omlouváme.

DentDream - tým odborníků

DentDream - tým odborníků
DentDream - tým odborníků

Pokud se rozhodnete využít služeb našeho privátního stomatologického zařízení, svěříte se do rukou týmu zkušených odborníků (stomatologů a anesteziologů) v následujícím složení:

MUDr. Navrátil Jaroslav

Absolvent LF UP v Olomouci, po promoci v roce 1980 pracoval jako vojenský lékař, později jako obvodní stomatolog v Hranicích, v OÚNZ Přerov a Železniční poliklinice v Přerově. Od roku 1992 působí na I.stomatologické klinice LF UP Olomouc na oddělení záchovné stomatologie. Od roku 1994 otevřel Privátní zubní praxi v Olomouci a souběžně je odborným asistentem Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc. Člen zkušební komise pro státní rigorozní zkoušky, pravidelná stáž na stomatochirurgickém oddělení FN Olomouc.

MUDr. Klementa Bronislav

Absolvent LF UP Olomouc. Od roku 1991 praxe na anesteziologicko - resuscitační klinice. Nadstavbová atestace v oboru anesteziologicko - resuscitační a atestace z oboru urgentní medicíny. Dlouholeté zkušenosti z oblasti podávání anestezií během vysoce specializovaných chirurgických výkonů včetně stomatochirurgických. Odborný asistent lékařské fakulty s rozsáhlou výukovou, přednáškovou a publikační činností. Absolvent kursu Advanced Life Support pořádaný Evropskou radou pro resuscitaci (ERC). Spoluautor projektu časné defibrilace pro občany krajské komunity.

MUDr. Klementová Olga, PhD.

Absolventka LF UP Olomouc s atestací v oboru anesteziologie a resuscitace. Od roku 1996 zaměstnaná jako lékař na Anesteziologicko - resuscitačním oddělení Městské nemocnice Ostrava s dlouholetými zkušenostmi z oblasti anesteziologie včetně podávání anestezie u stomatochirurgických výkonů. Nyní s částečným úvazkem na oddělení urgentního příjmu, dlouhodobá praxe jako lékař Územní záchranné služby SM kraje. Absolvent kursu Advanced Life Support pořádaný Evropskou radou pro resuscitaci (ERC), odborná stáž na Anesteziologicko - resuscitační klinice Hospital Henri Mondor v Paříži. V roce 2004 obhajoba disertační práce a získání titulu Ph.D., dále přednášková a lektorská činnost.

MUDr. Švecová Dagmar

Absolvovala LF UP Olomouc v roce 1980. Atestace v oboru stomatologie v roce 1985. Dlouholeté praktické zkušenosti v praktickém zubním lékařství. Od roku 1995 provozuje soukromou stomatologickou praxi v Litomyšli. Pravidelná stáž na stomatochirurgickém oddělení FN Olomouc.

Všechny zákroky jsou prováděny výše představeným týmem v moderně vybavených operačních sálech:

DentDream - operační sály
DentDream - operační sály
DentDream - operační sály
DentDream - operační sály
DentDream © 2007-2023
Tvorba webu