CZ DE

V současné době neprovádíme extrakce v narkóze z důvodu právních problémů s pronájmem operačních sálů.

Velice se omlouváme.

DentDream - o Litomyšli

Litomyšl leží v širokém údolí v nadmořské výšce zhruba 380 m n. m. Protéká zde říčka Loučná, což je levobřežní přítok Labe a pramení přibližně 12 km jihovýchodně od města poblíž evropského rozvodí. Koncem roku 2000 měla Litomyšl asi 10 350 obyvatel. Má ve znaku stříbrnou lilii v červeném poli, díky řádu premonstrátů. O Litomyšli se poprvé zmínil již kronikář Kosmas na počátku 12. století, který napsal, že zde stával roku 981 hrad, patřící Slavníkovcům. Litomyšl obdržela městská práva v roce 1259.

O Litomyšli
O Litomyšli

V roce 1567 se pánem litomyšlského panství, tehdy jednoho z největších v zemi, stává Vratislav z Pernštejna, který zde o rok později nechal stavět renesanční zámek. Ten se stal jednou z nejkrásnějších renesančních staveb nejen na našem území, mimo jiné i díky překrásné sgrafitové výzdobě. V roce 1999 byl zámecký areál zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Ze zámeckého interieru zaujme klasicistní divadélko a ve sklepení trvalá výstava soch Olbrama Zoubka.

Ovšem dominantou celého města je Piaristický kostel a kolej z 18. století a jeho zahrady. Školský piaristický řád sem přivedla Vratislavova vnučka Frebonie z Pernštejna v roce 1640 a nechala pro něj postavit kostel, kolej a školu, jak základní tak gymnaziální, k nimž později přibyl i filozofický ústav, na kterém studoval např. J.E. Purkyně nebo František Matouš Klácel. Na gymnáziu učil Alois Jirásek, jehož osobnost připomíná pomník od Vincence Makovského.

O Litomyšli
O Litomyšli

Spoustu lidí zaujme protáhlý tvar litomyšlského náměstí i jeho tolik charakteristické podloubí. Náměstí je centrem městského života, je zde mnoho architektonicky zajímavých domů a v mnohých z nich bydleli slavní lidé jako byl právě Alois Jirásek, Božena Němcová, Čestmír Jeřábek, Julius Mařák, Tereza Nováková atd. V dolní části náměstí se nachází pomník litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany na jehož počest jsou zde pořádány festivaly Smetanova Litomyšl. V dolní části náměstí je poutem Mariánský sloup se sochou sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Mezi další osobnosti spojené s Litomyšlí patří Jan Neruda nebo Magdaléna Dobromila Rettigová.

Za shlédnutí jistě stojí Portmoneum - Museum Josefa Váchala, Smetanův dům, Lidový dům, novorenesanční budova Pedagogické školy, kostel Povýšení svatého kříže s proboštstvím nebo Toulovcovo náměstí s kostelem Rozeslání sv. Apoštolů. Kromě historických památek jsou v Litomyšli kvalitní stavby architektury 20. století.

DentDream © 2007-2023
Tvorba webu